[LỜI GIẢI] Ưu thế nổi bật của kĩ thuật di truyền là - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Ưu thế nổi bật của kĩ thuật di truyền là

Ưu thế nổi bật của kĩ thuật di truyền là

Câu hỏi

Nhận biết

Ưu thế nổi bật của kĩ thuật di truyền là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

Sản xuất một loại prôtêin nào đó với số lượng lớn trong một thời gian ngắn.

Đáp án C

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn