[LỜI GIẢI] Enzim toposisomeraza (gyraza) có vai trò - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Enzim toposisomeraza (gyraza) có vai trò

Enzim toposisomeraza (gyraza) có vai trò

Câu hỏi

Nhận biết

Enzim toposisomeraza (gyraza) có vai trò


Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

Vai trò của enzym gyraza làm giãn mạch  phân tử AND chuẩn bị để enzyme helicase  tháo xoắn  phân tử ADN

Đáp án A

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn