[LỜI GIẢI] Măt chủ yếu của chọn lọc tự nhiên là gì ? - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Măt chủ yếu của chọn lọc tự nhiên là gì ?

Măt chủ yếu của chọn lọc tự nhiên là gì ?

Câu hỏi

Nhận biết

Măt chủ yếu của chọn lọc tự nhiên là gì ?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

Chọn lọc tự nhiên là 1 quá trình sàng lọc, đào thải những kiểu hình không có khả năng thích nghi với môi trường, củng cố các kiểu hình có khản năng thích nghi cao .

Đáp án C

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn