[LỜI GIẢI] Kết quả cuối cùng của tiến hóa hóa học là - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Kết quả cuối cùng của tiến hóa hóa học là

Kết quả cuối cùng của tiến hóa hóa học là

Câu hỏi

Nhận biết

Kết quả cuối cùng của tiến hóa hóa học là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

Quá trình tiến hóa hóa học gồm có :

Chất vô cơ →Chất hữu cơ đơn giản →Đại phân tử hữu cơ

Khi hình thành màng lipit bao lấy các hệ đại phân tử →Hình thành tế bào sơ khai

Kết quả cuối cùng của tiến hóa hóa học là hình thành các đại phân tử hữu cơ

Đáp án C 

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn