[LỜI GIẢI] Coaxeva là : - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Coaxeva là :

Câu hỏi

Nhận biết

Coaxeva là :


Đáp án đúng: C

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

Coaxeva là hỗn hợp 2 dung dịch keo khác nhau đông tụ lại thành những giọt nhỏ

Đáp án C 

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn