[LỜI GIẢI] Tìm câu sai - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Tìm câu sai

Câu hỏi

Nhận biết

Tìm câu sai


Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

Đảo đoạn thường làm giảm khả năng sinh sản của loài .

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn