[LỜI GIẢI] Cơ quan tương đồng là bằng chứng chứng tỏ - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Cơ quan tương đồng là bằng chứng chứng tỏ

Cơ quan tương đồng là bằng chứng chứng tỏ

Câu hỏi

Nhận biết

Cơ quan tương đồng là bằng chứng chứng tỏ


Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

Cơ quan tương đồng phản ánh hướng tiến hóa phân ly và phản ánh nguồn gốc chung.

Chọn A.

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn