[LỜI GIẢI] Intrôn là gì?   - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Intrôn là gì?  

Câu hỏi

Nhận biết

Intrôn là gì?  


Đáp án đúng: D

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

Intron được tìm thấy trong hệ gen ở các loại sinh vật nhân thực. Ở một số loại vi khuẩn cũng có nhưng rất hiếm ( chỉ xuất hiện ở môt số loại vi khuẩn cổ )

Intron có khả năng phiên mã sang mARN nhưng chúng bị cắt bỏ sau đó để tạo mARN trưởng thành tham gia dịch mã, do đó intron không được dịch mã

Đáp án D

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn