[LỜI GIẢI] Đối với tiến hoá, thường biến có ý nghĩa: - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Đối với tiến hoá, thường biến có ý nghĩa:

Đối với tiến hoá, thường biến có ý nghĩa:

Câu hỏi

Nhận biết

Đối với tiến hoá, thường biến có ý nghĩa:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

Đối với tiến hoá, thường biến có ý nghĩa đối với sự thích nghi của sinh vật.

A-    Vai trò của đột biến

B-    Vai trò của biến dị tổ hợp

C-    Tác dụng của CLTN

Chọn D.

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn