[LỜI GIẢI] Nhóm cá thể nào dưới đây là một quần thể? - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Nhóm cá thể nào dưới đây là một quần thể?

Nhóm cá thể nào dưới đây là một quần thể?

Câu hỏi

Nhận biết

Nhóm cá thể nào dưới đây là một quần thể?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

Ếch xanh và nòng nọc của nó trong hồ là các cá thể cùng loài => quần thể

Đáp án C

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn