[LỜI GIẢI] Nhóm cá thể nào dưới đây là một quần thể - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Nhóm cá thể nào dưới đây là một quần thể

Nhóm cá thể nào dưới đây là một quần thể

Câu hỏi

Nhận biết

Nhóm cá thể nào dưới đây là một quần thể


Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

Quần thể là một nhóm cá thể cùng loài, cùng sinh sống trong một khoảng không gian xác định, vào một thời điểm nhất định và có khả năng giao phối sinh ra con cái.

Nhóm cá thể là 1 quần thể là đàn cá chép trong ao

A , C, D thì không phải tất cả cá thể đều cùng 1 loài

Đáp án B

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn