[LỜI GIẢI] Trường hợp nào sẽ dẫn tới sự di truyền liên kết Các cặp - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Trường hợp nào sẽ dẫn tới sự di truyền liên kết Các cặp

Trường hợp nào sẽ dẫn tới sự di truyền liên kết Các cặp

Câu hỏi

Nhận biết

Trường hợp nào sẽ dẫn tới sự di truyền liên kết?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Trường hợp dẫn tới sự di truyền liên kết là: Các cặp gen quy định các cặp tính trạng xét tới cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể.

Chọn A

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn