[LỜI GIẢI] Người Cam-pu-chia đã sáng tạo ra chữ viết vào thời gia - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Người Cam-pu-chia đã sáng tạo ra chữ viết vào thời gia

Người Cam-pu-chia đã sáng tạo ra chữ viết vào thời gia

Câu hỏi

Nhận biết

Người Cam-pu-chia đã sáng tạo ra chữ viết vào thời gian nào?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Tự Học 365

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử và Địa lí 7, nội dung Vương quốc Cam-pu-chia.

Giải chi tiết:

Người Cam-pu-chia đã sáng tạo ra chữ viết vào thế kỉ VII.

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn