[LỜI GIẢI] Em hãy trình bày sự hình thành và phát triển của các v - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Em hãy trình bày sự hình thành và phát triển của các v

Em hãy trình bày sự hình thành và phát triển của các v

Câu hỏi

Nhận biết

Em hãy trình bày sự hình thành và phát triển của các vương quốc phong kiến Đông Nam Á từ nửa sau thế kỷ X đến đầu thế kỷ XVI?


Đáp án đúng:

Lời giải của Tự Học 365

Phương pháp giải:

Trình bày.

Giải chi tiết:

- Trên cơ sở các vương quốc phong kiến được hình thành ở giai đoạn trước, từ khoảng nửa sau thế kỉ X đến thế kỉ XIII, các vương quốc này tiếp tục phát triển.

- Vào thế kỉ XIII, quân Mông – Nguyên mở rộng xâm lược xuống Đông Nam Á, đã thúc đẩy sự ra đời của nhiều vương quốc mới, như: vương quốc Su-khô-thay-a; vơng quốc Lan Xang; vương triều Mô-giô-pa-hít; vương quốc Ma-lắc-ca…

- Ở các vương quốc: bộ máy nhà nước được củng cố, luật pháp được hoàn thiện; kinh tế phát triển khá thịnh đạt; đời sống nhân dân ổn định, đạt được nhiều thành tựu trên lĩnh vực văn hóa.

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn