[LỜI GIẢI] Người chỉ huy đoàn tham hiểm lần đầu tiên đi vòng quan - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Người chỉ huy đoàn tham hiểm lần đầu tiên đi vòng quan

Người chỉ huy đoàn tham hiểm lần đầu tiên đi vòng quan

Câu hỏi

Nhận biết

Người chỉ huy đoàn tham hiểm lần đầu tiên đi vòng quanh trái đất bằng đường biển là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Tự Học 365

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử và Địa lí 7, nội dung Các cuộc phát kiến địa lí lớn trên thế giới.

Giải chi tiết:

Người chỉ huy đoàn tham hiểm lần đầu tiên đi vòng quanh trái đất bằng đường biển là Ma-gien-lăng.

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn