[LỜI GIẢI] Công trình kiến trúc tiêu biểu của vương quốc Cam-pu-c - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Công trình kiến trúc tiêu biểu của vương quốc Cam-pu-c

Công trình kiến trúc tiêu biểu của vương quốc Cam-pu-c

Câu hỏi

Nhận biết

Công trình kiến trúc tiêu biểu của vương quốc Cam-pu-chia thời phong kiến là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử và Địa lí 7, nội dung Vương quốc Cam-pu-chia.

Giải chi tiết:

Công trình kiến trúc tiêu biểu của vương quốc Cam-pu-chia thời phong kiến là Ăng-co Vat.

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn