[LỜI GIẢI] Quốc hiệu của nước ta dưới thời Đinh – Tiền Lê là Văn - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Quốc hiệu của nước ta dưới thời Đinh – Tiền Lê là Văn

Quốc hiệu của nước ta dưới thời Đinh – Tiền Lê là Văn

Câu hỏi

Nhận biết

Quốc hiệu của nước ta dưới thời Đinh – Tiền Lê là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Tự Học 365

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử và Địa lí 7, nội dung Đại Cồ Việt thời Đinh và Tiền Lê (968 – 1009).

Giải chi tiết:

Quốc hiệu của nước ta dưới thời Đinh – Tiền Lê là Đại Cồ Việt.

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn