[LỜI GIẢI] Công trình kiến trúc tiêu biểu của vương quốc Lào thời - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Công trình kiến trúc tiêu biểu của vương quốc Lào thời

Công trình kiến trúc tiêu biểu của vương quốc Lào thời

Câu hỏi

Nhận biết

Công trình kiến trúc tiêu biểu của vương quốc Lào thời phong kiến là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Tự Học 365

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử và Địa lí 7, nội dung Vương quốc Lào.

Giải chi tiết:

Công trình kiến trúc tiêu biểu của vương quốc Lào thời phong kiến là Thạt Luổng.

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn