[LỜI GIẢI] Kinh đô của nước ta dưới thời Ngô là Bạch Hạc Cổ Loa H - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Kinh đô của nước ta dưới thời Ngô là Bạch Hạc Cổ Loa H

Kinh đô của nước ta dưới thời Ngô là Bạch Hạc Cổ Loa H

Câu hỏi

Nhận biết

Kinh đô của nước ta dưới thời Ngô là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử và Địa lí 7, nội dung Ngô Quyền dựng nền độc lập.

Giải chi tiết:

Kinh đô của nước ta dưới thời Ngô là Cổ Loa (Hà Nội).

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn