[LỜI GIẢI] Quê hương của phong trào văn hóa Phục hưng là Pháp I-t - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Quê hương của phong trào văn hóa Phục hưng là Pháp I-t

Quê hương của phong trào văn hóa Phục hưng là Pháp I-t

Câu hỏi

Nhận biết

Quê hương của phong trào văn hóa Phục hưng là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử và Địa lí 7, nội dung Phong trào Văn hóa Phục hưng.

Giải chi tiết:

Quê hương của phong trào văn hóa Phục hưng là I-ta-li-a.

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn