[LỜI GIẢI] Pha Ngừm đã thành lập nước Lan Xang vào năm nào 1351 1 - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Pha Ngừm đã thành lập nước Lan Xang vào năm nào 1351 1

Pha Ngừm đã thành lập nước Lan Xang vào năm nào 1351 1

Câu hỏi

Nhận biết

Pha Ngừm đã thành lập nước Lan Xang vào năm nào?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử và Địa lí 7, nội dung Vương quốc Lào.

Giải chi tiết:

Pha Ngừm đã thành lập nước Lan Xang vào năm 1353.

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn