[LỜI GIẢI] Bằng kiến thức đã học về cuộc kháng chiến chống quân x - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Bằng kiến thức đã học về cuộc kháng chiến chống quân x

Bằng kiến thức đã học về cuộc kháng chiến chống quân x

Câu hỏi

Nhận biết

Bằng kiến thức đã học về cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077), em hãy:

a. Chỉ ra những nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt?

b. Đánh giá vai trò của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến?


Đáp án đúng:

Lời giải của Tự Học 365

Phương pháp giải:

Trình bày, đánh giá.

Giải chi tiết:

a. Lý Thường Kiệt có những cách đánh giặc rất độc đáo như:

- Chủ động tiến công địch, đẩy địch vào thế bị động.

- Lựa chọn và xây dựng phòng tuyến phòng ngự vững chắc trên sông Như Nguyệt.

- Đánh vào tâm lí của địch bằng bài thơ thần “Nam quốc sơn hà”

- Chủ động tấn công quy mô lớn vào trận tuyến của địch khi thấy địch yếu.

- Chủ động kết thúc chiến sự bằng biện pháp mềm dẻo, thương lượng, đề nghị “giảng hòa” để hạn chế tổn thất.

b. Đánh giá vai trò của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến:

- Tiêu diệt thủy quân của địch, không cho thủy quân tiến sâu vào hỗ trợ cánh quân đường bộ.

- Nhận thấy quân địch đã suy yếu, hoang mang Lý Thường Kiệt mở cuộc tấn công quy mô lớn vào trận tuyến của địch.

- Là người chỉ huy cuộc kháng chiến, giữ chức vụ chủ chốt trong quân đội.

- Đưa ra đường lối kháng chiến đúng đắn, dẹp tan quân Tống.

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn