[LỜI GIẢI] Trường hợp nào sẽ dẫn tới sự di truyền liên kết? - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Trường hợp nào sẽ dẫn tới sự di truyền liên kết?

Trường hợp nào sẽ dẫn tới sự di truyền liên kết?

Câu hỏi

Nhận biết

Trường hợp nào sẽ dẫn tới sự di truyền liên kết?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Cách giải nhanh bài tập này

Các cặp gen nằm trên cùng 1 NST thì sẽ có xu hướng di truyền liên kết với nhau trong quá trình giảm phân 

Đáp án B

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn