[LỜI GIẢI] Trường hợp nào sau đây sẽ dẫn tới sự di truyền liên kết ? - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Trường hợp nào sau đây sẽ dẫn tới sự di truyền liên kết ?

Trường hợp nào sau đây sẽ dẫn tới sự di truyền liên kết ?

Câu hỏi

Nhận biết

Trường hợp nào sau đây sẽ dẫn tới sự di truyền liên kết ?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Các cặp gen quy định các cặp tính trạng xét tới cùng nằm trên 1 cặp NST sẽ dẫn tới di truyền liên kết ( có thể là hoàn toàn hoặc không hoàn toàn)

Ý B mới chỉ nói tới di truyền liên kết hoàn toàn

Ý C là điều kiện của PLĐL

Ý D có thể đây là kết quả của gen đa hiệu

Chọn A

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn