[LỜI GIẢI] Trên thanh nam châm chỗ nào hút sắt mạnh nhất Mọi chỗ đ - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Trên thanh nam châm chỗ nào hút sắt mạnh nhất Mọi chỗ đ

Trên thanh nam châm chỗ nào hút sắt mạnh nhất Mọi chỗ đ

Câu hỏi

Nhận biết

Trên thanh nam châm, chỗ nào hút sắt mạnh nhất?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Tự Học 365

Phương pháp giải:

Từ trường ở hai cực của nam châm là mạnh nhất.

Giải chi tiết:

Ta có hình ảnh từ phổ của thanh nam châm.

 

Từ trường ở hai cực của nam châm là mạnh nhất do đó ở hai từ cực hút sắt mạnh nhất.

Chọn C.

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn