[LỜI GIẢI] Mác cho rằng Hành động lịch sử đầu tiên của con người l - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Mác cho rằng Hành động lịch sử đầu tiên của con người l

Mác cho rằng Hành động lịch sử đầu tiên của con người l

Câu hỏi

Nhận biết

Mác cho rằng: "Hành động lịch sử đầu tiên của con người là sản xuất ra tư liêu cần thiết cho đời sống, xã hội sẽ tiêu vong nếu ta ngừng lao động sản xuất". Điều này đề cập đến nội dung nào?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Tự Học 365

Để tồn tại và phát triển, con người cần có cái ăn, cái mặc, nhà ở và các phương tiện sinh hoạt khác. Do đó, con người phải lao động, tạo ra của cải vật chất để nuôi sống xã hội. Vì thế, câu nói của Mác đề cập đến nội dung con người là chủ thể sáng tạo nên các giá trị vật chất và tinh thần của xã hội.
App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn