[LỜI GIẢI] Sự phụ thuộc của tính trạng vào kiểu gen như thế nào? - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Sự phụ thuộc của tính trạng vào kiểu gen như thế nào?

Sự phụ thuộc của tính trạng vào kiểu gen như thế nào?

Câu hỏi

Nhận biết

Sự phụ thuộc của tính trạng vào kiểu gen như thế nào?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Cách giải nhanh bài tập này

Sự phụ thuộc của tính trạng vào kiểu gen : Tính trạng chất lượng phụ thuộc chủ yếu vào kiểu gen.

Đáp án A

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn