[LỜI GIẢI] Sự biến đổi thức ăn ở giai đoạn nào là quan trọng nhất - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Sự biến đổi thức ăn ở giai đoạn nào là quan trọng nhất

Sự biến đổi thức ăn ở giai đoạn nào là quan trọng nhất

Câu hỏi

Nhận biết

Sự biến đổi thức ăn ở giai đoạn nào là quan trọng nhất?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Sự biến đổi thức ăn ở giai đoạn tiêu hóa ở ruột non là quan trọng nhất.

=> Đáp án A

Ý kiến của bạn