[LỜI GIẢI] Phương trình tổng quát của quá trình hô hấp là: - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Phương trình tổng quát của quá trình hô hấp là:

Phương trình tổng quát của quá trình hô hấp là:

Câu hỏi

Nhận biết

Phương trình tổng quát của quá trình hô hấp là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Phương trình tổng quát của quá trình hô hấp là: C6H12O6 + 6O→ 6CO2 + 6H2O + Q (năng lượng).

Chọn B

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn