[LỜI GIẢI] Nhân tố đá mẹ có vai trò quyết định đến thành phần khoá - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Nhân tố đá mẹ có vai trò quyết định đến thành phần khoá

Nhân tố đá mẹ có vai trò quyết định đến thành phần khoá

Câu hỏi

Nhận biết

Nhân tố đá mẹ có vai trò quyết định đến


Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

thành phần khoáng vật trong đất và thành phần cơ giới của đất 

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn