[LỜI GIẢI] Một mặt đồng hồ có các điện tích âm –q -2q -3q…-12q đượ - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Một mặt đồng hồ có các điện tích âm –q -2q -3q…-12q đượ

Một mặt đồng hồ có các điện tích âm –q -2q -3q…-12q đượ

Câu hỏi

Nhận biết

Một mặt đồng hồ có các điện tích âm –q, -2q, -3q,…,-12q, được đặt cố định ở vị trí các số tương ứng. Các kim đồng hồ không làm nhiễu loạn điện trường tổng hợp của các điện tích điểm. Hỏi giờ nào thì kim chỉ giờ cùng chiều với vectơ cường độ điện trường ở tâm mặt đồng hồ?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Chọn đáp án A

Ta biểu diễn các véc tơ cường độ điện trường do các điện tích gây ra tại tâm của đồng hồ như hình trên.

Dễ thấy:

 $\overrightarrow{E}=\overrightarrow{{{E}_{1}}}+\overrightarrow{{{E}_{2}}}+\overrightarrow{{{E}_{3}}}+\overrightarrow{{{E}_{4}}}+\overrightarrow{{{E}_{5}}}+\overrightarrow{{{E}_{6}}}+\overrightarrow{{{E}_{7}}}+\overrightarrow{{{E}_{8}}}+\overrightarrow{{{E}_{9}}}+\overrightarrow{{{E}_{10}}}+\overrightarrow{{{E}_{11}}}+\overrightarrow{{{E}_{12}}}$

$\Rightarrow \overrightarrow{E}=\left( \overrightarrow{{{E}_{1}}}+\overrightarrow{{{E}_{7}}} \right)+\left( \overrightarrow{{{E}_{2}}}+\overrightarrow{{{E}_{8}}} \right)+\left( \overrightarrow{{{E}_{3}}}+\overrightarrow{{{E}_{9}}} \right)+\left( \overrightarrow{{{E}_{4}}}+\overrightarrow{{{E}_{10}}} \right)+\left( \overrightarrow{{{E}_{5}}}+\overrightarrow{{{E}_{11}}} \right)+\left( \overrightarrow{{{E}_{6}}}+\overrightarrow{{{E}_{12}}} \right)$

$\Rightarrow \overrightarrow{E}=\overrightarrow{{{E}_{71}}}+\overrightarrow{{{E}_{82}}}+\overrightarrow{{{E}_{93}}}+\overrightarrow{{{E}_{104}}}+\overrightarrow{{{E}_{115}}}+\overrightarrow{{{E}_{126}}}$

Từ hình vẽ dễ thấy, từng cặp véc tơ cường độ điện trường$\left( \overrightarrow{{{E}_{126}}},\overrightarrow{{{E}_{71}}} \right);\left( \overrightarrow{{{E}_{115}}},\overrightarrow{{{E}_{82}}} \right);\left( \overrightarrow{{{E}_{104}}},\overrightarrow{{{E}_{93}}} \right)$ đối xứng nhau qua trục xx’

$\Rightarrow $ Cường độ điện trường tổng hợp có nằm trên trục xx’, chính giữa số 9h và 10h của mặt đồng hồ hay chính là thời điểm 9h30.

 

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn