[LỜI GIẢI] Mô biểu bì có đặc điểm chung là Có khả năng co dãn tạo - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Mô biểu bì có đặc điểm chung là Có khả năng co dãn tạo

Mô biểu bì có đặc điểm chung là Có khả năng co dãn tạo

Câu hỏi

Nhận biết

Mô biểu bì có đặc điểm chung là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Mô biểu bì có đặc điểm chung là xếp xít nhau phủ ngoài cơ thể hoặc lót trong các cơ quan.

Chọn C

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn