[LỜI GIẢI] Mạch xoay chiều nào sau đây không tiêu thụ công suất Mạ - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Mạch xoay chiều nào sau đây không tiêu thụ công suất Mạ

Mạch xoay chiều nào sau đây không tiêu thụ công suất Mạ

Câu hỏi

Nhận biết

Mạch xoay chiều nào sau đây không tiêu thụ công suất?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Mạch chỉ có L, C mắc nối tiếp.

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn