[LỜI GIẢI] Mã di truyền có tính đặc hiệu tức là - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Mã di truyền có tính đặc hiệu tức là

Mã di truyền có tính đặc hiệu tức là

Câu hỏi

Nhận biết

Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Tính đặc hiệu của mã di truyền có nghĩa là mỗi bộ ba chỉ mã hóa cho 1 loại axit amin.

Chọn A.

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn