[LỜI GIẢI]  Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức là - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

 Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức là

 Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức là

Câu hỏi

Nhận biết

 Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Tự Học 365

Cách giải nhanh bài tập này

tính đặc hiệu của mã di truyền là: một bộ ba chỉ mã hóa cho 1 axitamin.

Đáp án C

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn