[LỜI GIẢI] Loại tơ có nguồn gốc từ xenlulozơ là tơ tằm bông vải bô - Tự Học 365
[thrive_leads id="512922"]

Loại tơ có nguồn gốc từ xenlulozơ là tơ tằm bông vải bô

Loại tơ có nguồn gốc từ xenlulozơ là tơ tằm bông vải bô

Câu hỏi

Nhận biết

Loại tơ có nguồn gốc từ xenlulozơ là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Loại tơ có nguồn gốc từ xenlulozơ là bông vải, sợi đay.
[thrive_leads id="508421"]

Ý kiến của bạn