[LỜI GIẢI] Loại tơ có nguồn gốc từ xenlulozơ là tơ tằm bông vải bô - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Loại tơ có nguồn gốc từ xenlulozơ là tơ tằm bông vải bô

Loại tơ có nguồn gốc từ xenlulozơ là tơ tằm bông vải bô

Câu hỏi

Nhận biết

Loại tơ có nguồn gốc từ xenlulozơ là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Loại tơ có nguồn gốc từ xenlulozơ là bông vải, sợi đay.
App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn