[LỜI GIẢI] Khi nói về ADN ngoài nhân ở sinh vật nhân thực, phát biểu nà - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Khi nói về ADN ngoài nhân ở sinh vật nhân thực, phát biểu nà

Khi nói về ADN ngoài nhân ở sinh vật nhân thực, phát biểu nà

Câu hỏi

Nhận biết

Khi nói về ADN ngoài nhân ở sinh vật nhân thực, phát biểu nào sau đây đúng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

ADN ty thể, lục lạp có dạng vòng và không được phân bố đều cho các tế bào con.

ADN ty thể, lục lạp có thể bị đột biến và di truyền cho thế hệ sau.

Chọn C.

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn