[LỜI GIẢI] Khi đốt nóng lá đồng có thể cháy trong khí nào sau đây - Tự Học 365
[thrive_leads id="512922"]

Khi đốt nóng lá đồng có thể cháy trong khí nào sau đây

Khi đốt nóng lá đồng có thể cháy trong khí nào sau đây

Câu hỏi

Nhận biết

Khi đốt nóng, lá đồng có thể cháy trong khí nào sau đây?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Tự Học 365

Cl2

Cu + Cl CuCl2

[thrive_leads id="508421"]

Ý kiến của bạn