[LỜI GIẢI] Khi đốt nóng lá đồng có thể cháy trong khí nào sau đây - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Khi đốt nóng lá đồng có thể cháy trong khí nào sau đây

Khi đốt nóng lá đồng có thể cháy trong khí nào sau đây

Câu hỏi

Nhận biết

Khi đốt nóng, lá đồng có thể cháy trong khí nào sau đây?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Tự Học 365

Cl2

Cu + Cl CuCl2

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn