[LỜI GIẢI] Hiện tượng nào sau đây thuộc kiểu ứng động sinh trưởng? - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Hiện tượng nào sau đây thuộc kiểu ứng động sinh trưởng?

Hiện tượng nào sau đây thuộc kiểu ứng động sinh trưởng?

Câu hỏi

Nhận biết

Hiện tượng nào sau đây thuộc kiểu ứng động sinh trưởng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Ứng động sinh trưởng: là kiểu ứng động, trong đó các tế bào ở hai phía đối diện nhau của cơ quan (như lá, cánh hoa..) có tốc độ sinh trưởng khác nhau do tác động của các kích thích không định hướng của tác nhân ngoại cảnh (ánh sáng, nhiệt độ…)

Chọn C (SGK Sinh 11 trang 102)

Ý A,B,D là ứng động không sinh trưởng

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn