[LỜI GIẢI] Dương xỉ phát triển mạnh nhất vào đại nào, kỉ nào sau đây ? - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Dương xỉ phát triển mạnh nhất vào đại nào, kỉ nào sau đây ?

Dương xỉ phát triển mạnh nhất vào đại nào, kỉ nào sau đây ?

Câu hỏi

Nhận biết

Dương xỉ phát triển mạnh nhất vào đại nào, kỉ nào sau đây ?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

Dương xỉ phát triển mạnh nhất vào kỉ Cacbon (than đá), đại Cổ sinh.

Chọn B.

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn