[LỜI GIẢI] Đột biến điểm là - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Đột biến điểm là

Câu hỏi

Nhận biết

Đột biến điểm là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

Đột biến điểm là đột biến gen liên quan đến một cặp nuclêôtit.

Đáp án B

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn