[LỜI GIẢI] Đột biến điểm là - Tự Học 365
[thrive_leads id="512922"]

Đột biến điểm là

Câu hỏi

Nhận biết

Đột biến điểm là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

Đột biến điểm là đột biến gen liên quan đến một cặp nuclêôtit.

Đáp án B

[thrive_leads id="508421"]

Ý kiến của bạn