[LỜI GIẢI] Cây cà chua đến tuổi lá thứ mấy thì ra hoa - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Cây cà chua đến tuổi lá thứ mấy thì ra hoa

Cây cà chua đến tuổi lá thứ mấy thì ra hoa

Câu hỏi

Nhận biết

Cây cà chua đến tuổi lá thứ mấy thì ra hoa


Đáp án đúng: C

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Cây cà chua đến tuổi lá thứ 14 thì ra hoa.

Chọn C

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn