[LỜI GIẢI] Các hiện tượng nào sau đây thuộc dạng ứng động không sinh trưởng? - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Các hiện tượng nào sau đây thuộc dạng ứng động không sinh trưởng?

Các hiện tượng nào sau đây thuộc dạng ứng động không sinh trưởng?

Câu hỏi

Nhận biết

Các hiện tượng nào sau đây thuộc dạng ứng động không sinh trưởng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Ứng động không sinh trưởng là kiểu ứng động không có sự sinh trưởng dãn dài của các tế bào thực vật.

Xét các phương án:

A sai vì hiện tượng hoa mười giờ nở vào buổi sáng là ứng động sinh trưởng

B sai vì hiện tượng Lá cây họ Đậu xoè ra và khép lại theo chu kỳ ngày đêm là ứng động sinh trưởng

C đúng

D sai vì hiện tượng thức ngủ của chồi cây bang là ứng động sinh trưởng

Chọn C

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn