[LỜI GIẢI] Trường hợp dẫn tới sự di truyền liên kết là - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Trường hợp dẫn tới sự di truyền liên kết là

Trường hợp dẫn tới sự di truyền liên kết là

Câu hỏi

Nhận biết

Trường hợp dẫn tới sự di truyền liên kết là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Di truyền liên kết xảy ra khi các cặp gen quy định các cặp tính trạng xét tới cùng nằm trên 1 cặp NST tương đồng.

Ý D sai vì còn có trường hợp liên kết không hoàn toàn

Chọn C

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn