[LỜI GIẢI] Dòng thuần là: - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Dòng thuần là:

Dòng thuần là:

Câu hỏi

Nhận biết

Dòng thuần là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Chọn A

VD: AA, aa, BB, DD….

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn