[LỜI GIẢI] Cặp tính trạng nào sau đây không phải là cặp tính trạng tương phản - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Cặp tính trạng nào sau đây không phải là cặp tính trạng tương phản

Cặp tính trạng nào sau đây không phải là cặp tính trạng tương phản

Câu hỏi

Nhận biết

Cặp tính trạng nào sau đây không phải là cặp tính trạng tương phản


Đáp án đúng: C

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Quả dài – quả ngọt không phải cặp tính trạn tương phản vì quả dài là tính trạng hình dạng quả, quả ngọt là tính trạng vị quả.

Chọn C

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn