[LỜI GIẢI] Di truyền là gì ? - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Di truyền là gì ?

Di truyền là gì ?

Câu hỏi

Nhận biết

Di truyền là gì ?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Di truyền là hiện tượng truyền đạt các tính trạng của bố mẹ, tổ tiên cho các thế hệ con cháu → con cái sinh ra có những đặc điểm giống bố, mẹ

Chọn C

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn