[LỜI GIẢI] Một cặp vợ chồng bình thường nhưng sinh đứa con đầu lòng bị bạch tạng. Từ hiện tượng này có thể rút - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Một cặp vợ chồng bình thường nhưng sinh đứa con đầu lòng bị bạch tạng. Từ hiện tượng này có thể rút

Một cặp vợ chồng bình thường nhưng sinh đứa con đầu lòng bị bạch tạng. Từ hiện tượng này có thể rút

Câu hỏi

Nhận biết

Một cặp vợ chồng bình thường nhưng sinh đứa con đầu lòng bị bạch tạng. Từ hiện tượng này có thể rút ra kết luận:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Bệnh bạch tạng do gen lặn trên NST thường quy định: A- không bị bệnh; a – bị bệnh

Họ sinh con đầu lòng bị bệnh (aa) → cả vợ và chồng đều mang gen gây bệnh

Chọn D

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn