[LỜI GIẢI] Di truyền học có ứng dụng lớn vào - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Di truyền học có ứng dụng lớn vào

Di truyền học có ứng dụng lớn vào

Câu hỏi

Nhận biết

Di truyền học có ứng dụng lớn vào


Đáp án đúng: D

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Di truyền học có ứng dụng lớn cả 3 ngành trên.

Chọn D

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn